Kronika našega molega mista
UREDNIŠTVO
  • Chobon 1311
  • Chobon 1612
  • Chobon 1510
  • Chobon 2511
  • Ne odgovoromo na natpise u komentorima...Mi postavijemo i pisemo tekstove, a komentirote Vi..
Kontakt:
  • cobonsbracute@gmail.com
  • s obzirom na trenutni knockdown..imate mail za primjedbe,pitanja....
Anketa
na kronici komentirati mogu?


Rubrike
  • FOTOGRAFIJA TJEDNA
    Saljite svoje slike na mail kronike i jednom tjedno objavljujemo najzanimljiviju. Zahvahljujemo!
Sponzori
Blog - prosinac 2009
ponedjeljak, prosinac 28, 2009

Evo je još jedon čobon, na opće nezadovoljstvo dobrog dijela okupljenih žitelja, osvoji tumbulu u Monte Carlu u nediju navečer uz "mrnjanje" već navedenih žitelja kako "dolazidu iz Zagreba nan vuod uzimot pare", a erupcija nezadovoljstva je nastala kad je dobitnik na pitanje di će potrošit pare odgovori: "U Zagrebu"....
Pucisca-bb @ 13:14 |Komentiraj | Komentari: 151 | Prikaži komentare
četvrtak, prosinac 24, 2009
Već odovna penson  i penson….Grien starijo i sve veće počinjen sličit na moju mater…..Dolazidu blagdani, a jo somo kuhon i misin, činin zaprške i glazure u iljadu koluri…A pri deset godišć san bila jidna na moju mater če ne grie popit kafu diguol u kafić, če ne šieto po puortu….Ona je somo pripravijola svaken po guštu ono ča voli… I to je veselilo…I danas je veseli….
Kal se spustimo mi Istrijani, oni provi i jo folšo, doli na jug, onda se misec don pri parićojemo…če ćemo komu donit, kako bismo koga razveselili, naručijemo menije kojih se uželimo, kupujemo lumine za moje mrtve i zeleno cviće u pitorima za žive…Mećemo sve pineze u stronu, onie če su nan višak…diguol….i vele se, vele, tien vijađu veselimo….I ne somo jo, i vi muoj Istrijon, koji je ko da se rodi u Pučišća i kojien je etiketa pučiškega zeta nalipjena na čelu, i vo moja molica koju san naučila pivot svaku pismicu koju je mene naučila moja nona i Kate Milika….i svaku zno, od Cigančice malena, priko Taši, taši tanana…po do nih če bubodu po Monte Carlu kal je muzika uživo….( Neka se molo uči če vajo….) Nego tako čini svaki Pučišćanin če žive daleko ol Broča…Svo godišće žive za dvi šetemone u litu…I za koji don kal su vi veli svieci...I ni u Njemačkon, i ni u Zagrebu i mi u Istri…Svi, odasvuda…..Oni kupi novi gliser po ga jedva čeko pokozat….Oni novo auto…Oni nojde novu curu, ono novega mladića…Oni se rastavi po duojde u matere opet proživit mladost.
Svak se od nos voli duoj pokozat….
Ali mi se, iz godišća u godišće, čini ko da nan Broč sve to zamiri…Ko da nas ne grli onako joko ko kal smo se na njegoviman škrapiman lovili, kal smo se na igralištu igrali na graničare, kal smo trkali po štrodiman i skokali sa mostićićih, kal smo hodili u maškare i za velih burih hodili u skulu okolo kuola, za ne pasat priko Solin i Puorta….   
Je meni Broč oprosti če san ol silnih muškardinih na škoju srce dola stroncu, če san dite rodila na vuon stinji kojo nikako da zabili, ma koliko je polivala Domestoson…?
Jerbo, koliko guod jo luminih donila i upolila, Pučišća tribodu svojega čovika da grie na sprovode, da napuni crikvu ol nedije, da kopo, da plivi, da nalije terace, da dešpetoje buri, da pituroje škure nagrižene ol posolice…Tribo jude koji ćedu zapivot u litnju nuoć, ali i na Badnju večer pohodit tuje dvuore, čovika, ženu da učini peršurate ol kunpiri, da zavrti čaguol na rožnju i kal nimo u takujinu…Tribo težoka da vodi buorbu sa lozamin, da očisti masline, i na buri da suši smokve, da pere dropčiće ol joncih i učini vitalac…
Mi duojdemo…I sve nas to čeko…Sa tri srca nan se serviro na nojlipjen pijatu….Paketi nan dolazidu….Paketi puni jubavi koju sad čuvomo veće nego oči u glovi….Sada su pučiške store štuorije dražje od svakega drugega štiva, store slike mista se zavišijedu i po nojmedernijiman kućiman….Obrće se svaki don 021….Šaješ i ti ča imoš i koliko možeš….I voliš mater i oca i brata veće od sebe somega….Jerbo, ko da si išo, a nisi zno da već nikad nieš složit robu u ni tvuoj stori ormor…I ko da ilijadu besidih nisi reko onima koji ti sal falidu….
Zato….Ma koliko guol svi mi uriedili svoje živote daleko ol škoja, uvik nas peče u duši kal nikuor umre, a ti ne moreš duoj na sprovod, kal duojdedu svieci, a ti moraš ostat u svojien noven domu…jerbo to ti je duom, to ti je fameja…Svi mi, kal sedemo no dvo – tri puta u trajekt, pensomo: Jeson muogla ostat, vrotit se, jeson muogla čo učinit da bude boje i lakše…?
Sad to i ni više važno….Jo činin sve da ne zaboravin odakle san duošla, kuhon i misin ko moja mater, pivon i provjon ditetu o Broču i volin vas sve vos koji ćete mojien ocu u putu reć: Veseli i zdravi bili! , sve vos koji ćete mojuon materi pomoć prinit buoršu sa spizon ko vidite da ne može….
A Broč, znon jo to, zno da je srce jače od mozga….A i trbuh va da napunimo sa kruhon….Jer, puno nan je škuoj do, ali puno i uzme….Zato se somo pojedinci znodu nosit sa njegoviman škrapiman i dračiman, sa njegoviman mukiman kal si trudan od svega i kal ostanete somi, ti i uon…Ti i škuoj….
A meni će brž diguol i oprostit….
Je da hoćeš?...Je da slabo čujen, ali mi se učinilo da mi se nasmijo…..

                                   Veseli mi i zdravi bili!
  Holte, holte, ne držte nas ovdje, na dobro van mlado lito dojde!

Zorana Geržinić

EDITORIAL: Uz ovi prigodni tekst (i sliku peršuratih) želimo svima našim vanjskim suradnicima i suradnicamin, prijatejima i prijatejicamin i našen čitateljstvu Sritan Božić i uspješnu novu 2010.godinu.
Pucisca-bb @ 18:26 |Komentiraj | Komentari: 30 | Prikaži komentare
utorak, prosinac 22, 2009

Naslov ove fotografije je: "Javni radovi". Autor poznat redakciji, a osobe na slici svima...
Pucisca-bb @ 15:41 |Komentiraj | Komentari: 32 | Prikaži komentare
subota, prosinac 19, 2009
Jedon od naših starijih tekstovih govori je o Rock and rollu u Pučišćima u osvit devedesietih i o bendu koji je obilježi to razdoblje (ako ti tekst već niste pročitoli, ča čekote?!), a iz njega ćemo izdvojit jedon odlomak:
"Grupa je dobila ime po jedniemu prometnen znaku ,na kojemu je pisalo OBILAZAK kojega su članovi grupe izgulili sa prometnice nikuda navr duonjih mistih.
U muziki Obilaska,a pogotovo u tekstovima napravjen je veliki odmak od svega dotadašnjega,od Petrode Blues Banda a pogotovo od Bofuorih.Tekstovi ,muzika i aranžmani grupe bili su autorski a govorili su o srđbi naspram puostojećega stonja,zazivali na promjene,ništo ko Broški Clash!"

Daklem, jasno van je o kojuon grupi se rodi, a zahvaljujući našen vanjsken suradniku Buori Capkoviću, Pučiška kronika je dobila priliku pridstavit van prvi spot tie kultne rock grupe. Bolji svijet je socijalno angažirona, prova buntovnička i energična pisma iz 1992. godine, a u izvrsno skompilironemu spotu su i kadrovi koncierta kojega je Obilazak tie godine održo na krovu Zabavišta prilikom legendarne utakmice finala Bročke malonogometne lige Istok  između Rogersih i Hrvatskog skupa. Kako je redatelj spota i autor gorespomenutega teksta napiso:
"Posli utakmice grupa je nastavila zabavijat okupljene do dugo u teplu prolitnju nuoć..ustvari sve dok Juro Bienin se ni duošo skužat da nin mora ištekot struju jer da grije leć."
Autor glazbe i teksta za Bolji svijet je Boris Capković (ujedno i redatelj spota), a bend su sačinjavali: Toni Kačić-Paško (gitara), Pero Martinić-Leventa (bass), Johnny Lemo (gitara), Boris Capković-Buora (bubanj)
Evo, toliko za uvod, sad uživojte u glazbi i video uratku, uz slogan vie rock grupe - NEVA STAT!
Pucisca-bb @ 14:26 |Komentiraj | Komentari: 49 | Prikaži komentare
nedjelja, prosinac 13, 2009


Kad guod je konciert nikega od bendovih di svirodu Pučišćani, to je obično prilika za okupjonje velikega broja Pučišćanih i Pučiških na jedniemu mistu. A u pietak smo onda pohodili u KSET da bismo vidili, poslušoli, zabalali i zabavili se na konciertu Beatles Revival Banda. Ko ča smo već u jednemu od prethodnih tekstovih pisali, tamo imomo dvo Pučišćanina: Erika Malnara i Josipa Radića.
KSET je bi, ko i uvik, pun ko šipak, a mi Pučišćani smo se smistili, a di drugo nego blizu šanka... Bilo je tuol 10-ak Pučišćanih u publici, svi dobrie voje i veseli. I neka, tako vajo. A Beatlesi su odsvirali ko ča se od njih očekivalo - maestralno, a Josip je "Bračanima u publici" (iako je jasno da je misli na Pučišćane, da budemo točni) posvieti pismu "Get Back" ...Po sad se ti misli ča je uon s otin ti reć (u jedniemu momientu su Erik i Josip takodjer spominjoli nikie "brove"... piton se na koga se i to odnosilo). Puosebni gost večeri je bi još jedon Pučišćanin - Neno Belan - koji je s Beatlesima zapivo par pisom (a Belon je imo sutradon konciert u Tvuornici).
Vajo napomienut da hi nismo molali ća dokle ni paso treći bis (ili je no bi četvrti bis?). U svakom slučaju, vrhunski konciert i možemo somo reć: "Moj naklon!"

čobon1510
Pucisca-bb @ 12:31 |Komentiraj | Komentari: 37 | Prikaži komentare
srijeda, prosinac 2, 2009

Himbenost


Jelne godine urodile višnje, a u to vrime su se dobro ploćale. I tako van je jedon čovik imo puno višonj i tribo je dobro zarodit. I tako jednu vecčer grie iz gorie I trefi ga susid,  i un će njemu “ E kume Jure, ono su fala Bogu dobro urodile višnje” a uon ce njemu vas jidan “ vragu i višnje kada je i u brata urodilo”.

Muka

Bi jedon čovik, dobričina, vridan, a bi je i kapoc. Jednega dona usrid puolne u ciciej lita, rekli mu da vajo sa pilane u Kupinovu odnit jednu velu kadienu, čovik govori “A če vajo, vajo”. I tako oni njemu naprtili na pleca kadinenu od blizu stuo kili i čovik porti uz Dunoj. I tako uon stenje i penje se uz onu uzbrdicu i tamo nindier pod Kapelicu, posrnu, da je po vec se nebi muogu dignut, vas potan i jedva duhat ni zno bidan čeće pa je onda okreienu oči prema nebu i zavapi “ Bože ako ne vidiš onda ne vidi ni to ča vidiš”


Emigracija


Posli onega rata u mistu je bila veliko nevoja. Judi su bižali iz mista, pogotovo mlaji. I tako, malo danas, malo sutra, nih četiri, piet se dogovorilo da ćedu uteć u Itoliju a posli u Ameriku. Jedon od njih je imo niki stori leut i kada je popravi motuor, jednu večer kada se dobro zaškurilo su portili. I tako su nikoliko don putovali, u donu bi se sakrili u koju valu a ponoći su navigovali. I tako su jednega jutra kuštali u jedon porat, leut ni još ni kušto a ovi jedon se zaboci na rivu i poče se derat “Viva Italija, viva Italija….” I tako su ni vikali i mohali ko da su poludili od srice, a svit je u njih u čudu gledo. Onda je duošla ondašno milicija, ćapala ih, doli su in ništo izist i popit i uputili hi doma a pri tega su ni rekli da ovo ni Itolija nego Stivon.

Buk

Kad  bi bila fijera u Omišu, svit van je brodima hodi čaguod kupit, kuo sitnicu, niki vinotoku, šešulu i već ča je komu tribalo. Tamo su se prodovali i moli prajčići za gojit. I tako van je jedna mlodo udovica kupila prajčića. Nakon nikega vrimena intrala na jedniga mišćanina koji je isto bi kupi prajčića . I o čemu će oni nego kako projci nopridujedu. Pito un nju, “ če Vice od beštije”, “ a eno, sve izi ča mu don i dobro mi krešije”.” A če od tvuoga”, pito ona njega. “ Slabo, trefila mi je žensko, uvik je u buku, i kada non dujde ni vrag napamet, niti čo žere, niti krešije”. Ovo ga gledo. “Isukrstati, Zuore, koliko je meni oni vrag napamieti jo onda nikad vragu gnjide nebi stavila u justa”.

Barat

U mistu van je pri bilo nikoliko baratoših, danas hi je malo. Oni su van od tega živili, kupovali beštije cinije, prodovali skupje, onda bi nevajonu baratali za boju i već ča grie u tin poslu. Niki judi su govorili da to ni juski ni kršćonski varot druge jude. To van ni varonje to je umijeće trgovonj, posol ko i svaki drugi . Je da bi niki posli rekli “ali me zajebo”, ali se ni uzimolo za zlo, oni su u tin svojin poslima i puno dobriega norodu učinili. Bili su organizironi, i kad su hodili na terien svaki je imo svuoj teritorij. I tako van je ovi put jedniga dopo Hvor. Duošo uon tamo i rovno u jedniga čovika i kupi u njega tovara, i uon sa tin tovaron u drugo misto u jednie starije ženie. Nisu van oni išli ispameti, sve su oni unaprid znali kuo prodoje  kuo kupuje di i kada. Uon je zno da ženi tribo tovarčić jer non je stori bi krepo: Žena ni čut, nieće tovara, ona je soma doma, a vajalo je pitat sina koji je bi na poslu u mistu Hvoru. A un ća. Kada je zamako, ćapo se holda, viezo tovara za jednu gronu i lego. Kada je izracuno put do mista Hvora i nose , ča bilo nihih dvi ure hoda, a uon onda nose u store, skupa sa tovaron. Ovo van je sin poslo buletin iz Hvora. A ča piše, znote jo van dobro ne vidin, i onda uon njuon pročita poruku od sina.”Draga mama, ja san magare video, magare je u redu. Kupi mama magare”.tvoj sin Tonči. I kupila ga je. 

 


Da nan se nebi naši susidi uvridili dat ćemo jednu prožnisku i jednu hunčonsku batudu.

 Vajo se snoć

U Prožnica je bi presecjun. Vec su se svi pripriemili za portit. Čovik ča nosi križ je prvi onda su se postivali žoknji , iza njih pop sa sv. Tabernakulon i tako po riedu. Pop je do sinjol križonosi da kriene, ovi je ćapo križ da ga izvuče iz onie buže ča je bila iskopona u jednuon velikon stinji, ali križ niće vonka, inkunjo se, pop se iza somo prkašjovo, a to su bili sinjoli, da se muovi.. Čovik ni zno ča će pa je ćapo onu velu stinju skupa sa križen i tako je nosi po cilen selu i nose. Srica da je bi onako boje stavjen.

Večera

Jedon Hunčonjski mlodi zdravi čovik, čuvo je brove u gori. Bilo je ovouc, kuoz, janjoc kozlić, ali nisu bile njegove vec očeve , a uon je u šakoći imo kus suhega kruha i nikoliko jutikih za mariendu. Če to bilo za njeguov život. I onda je jedon put trefi susid, isto mlod i zdrov, i glodan, i pala je odluka. Ukre je ocu jonca, pa su ga ubili , iza jednie gomile u sakrietu ispekli i cilega izili. A čaje bilo posli kad si duošo doma, pitali su ga nakon veće vrimena, ništa , govori uon , nojgore ča mi se u životu dogodilo ča san moro večerot  kad san duošo doma, da se kuo od fameje ne obado.

IMD

 

Pucisca-bb @ 23:15 |Komentiraj | Komentari: 77 | Prikaži komentare
Anketa
Kako ste zadovoljni litnim programom i događanjima u mistu?
Anketa
Koga simpatizirote od dvo Pučiško vaterpolo kluba?Anketa
Za koga navijete u Bročkon Ligi?
Anketa
Bi misto propalo ako bi se zatvori Jadrankamen?Anketa
Je čo maslin?

Anketa
Nojboja Pučiško stuorijica?Anketa
Bašta- uskrsnuće?!Anketa
Koliko se čiesto spojite na kroniku?
Anketa
Koji Brački portal vam je drazi?


Anketa
Koliko ste tekstova sa kronike pročitali?
Anketa
Smatrate li da bi stečaj bio kvalitetno rješenje za JK?Anketa
Dakle?