Kronika našega molega mista
UREDNIŠTVO
  • Chobon 1311
  • Chobon 1612
  • Chobon 1510
  • Chobon 2511
  • Ne odgovoromo na natpise u komentorima...Mi postavijemo i pisemo tekstove, a komentirote Vi..
Kontakt:
  • cobonsbracute@gmail.com
  • s obzirom na trenutni knockdown..imate mail za primjedbe,pitanja....
Anketa
na kronici komentirati mogu?


Rubrike
  • FOTOGRAFIJA TJEDNA
    Saljite svoje slike na mail kronike i jednom tjedno objavljujemo najzanimljiviju. Zahvahljujemo!
Sponzori
Blog - ožujak 2009
ponedjeljak, ožujak 30, 2009
Palo mi je bilo napamet da malo pogledon store komentore na tekstove Kronike. Naleti san na jedon u kojemu nan čitatelj govori kako bi bilo dobro da napišemo tekst o onemu ča se činilo večer pri nego omladina ide u vuojsku. Odma san se bi oduševi jerbo mi se sve do tega momienta učinilo da smo iscprli sve teme viezone za Pučišća. Di da puočnemo? Ti običaj datiro još iz vrimena kad je omladina išla odslužit vuojni rok u JNA. Vuojni rok je duro više od godinu don (nemuojte me sad je 12, 15 ili 18 misieci, to sad ni bitno), a do svršietka vuojnega roka ne biš duošo doma (osim ako ne biš imo nikega komandonta koji bi ti to jedonput dopusti) - Ni bilo vikendih. Išo biš u Titograd, Prizren, Sarajevo, Ohrid... pitojboga di. I tako biš zojnu večer pri odlaska na služenje odluči ostavit "neizbrisiv" trag u sjećanjima sumišćana. Običaj se nastavi i kad se počelo hodit u HV sve do ukidanja obaveznega vuojnega roka (iako već pri kraju to ni ni približno bilo to).
Falabogu, tie dišpete je vajalo činit večer pri odlaska, tako da kad se vlasnici "oštećenih" dobara probudidu i vididu ča je bilo, da si ti već na "siguremu", u vaporu, trajektu, autobusu. Uz neizostavne paruole ispisone jopnjen posri Puorta tuol je bilo svega, al da krienemo nikin riedon i izdvojimo nojbitnije.

LEGENDARNA UGOTA
Nojinteresantnija priča iz povijesti "zojnih noći prid odlazak u JNA" (tamo kroj 60-ih, počietak 70-ih) tiče se jednie ugote, da budemo točni Pisturove ugote. To ugota je, bidna, imala glovnu ulogu u tin monodima. Običaj je bi, izmedju ostalih, da se tu ugotu digne na javni kondut kraj Grikule. U vezi s tin je tadašnja omladina pripivola i pismu od trubadurih: "Usred tišine Batka i usnule ljepote, tiho se čuju kopita Pisturove ugote". Medjutin, uskoro se stori Pistur siti i na štalu odakle su mu uzimoli tu ugotu stavi katanac. Ali, omladina ni ostala dužna nego je na vrota ol tie štale stavila i drugi katanac tako da Pistur ne može ni ulist. Nakon svega tega je na puortu osvanula paruola ispisona jopnjen: "Pisturova ugota više ni popularna". Tako je završila era Pisturove ugote.


NOVI MILENIJ I POSLJEDNJI ODLASCI
Stvarno se tieško sitit svih "zojnih večeri prid vuojsku" i ča su koji omladinci napravili, ča su pisali. Jo van mogu navest iz novije budućnosti jednu od žešćih večeri... U agustu 2000.g. bila je jedna od zojnih većih (a i zojnih općenito) "operacija". U temu je sudjelovalo oko 40 judi. Tribo napomienut da je litnji "rok" jedon od zahvalnijih za takve operacije jerbo su isprid kafićih štekati, ni hlodno a puno je omladine u mistu. Naime, štekati su bili prvi na udaru
1. Kako u svaken proven mistu uz more, osim u Pučišća nimo štekatih taman uz more, omladina je duošla na ideju da katride i stole iz bašte lipo napisti uz more
2. Nadalje, katride i stole iz "Pipota" stavili su isprid "Fontane", a iz potonjega su odnili sve katride i stole u "Pipota" - tribo poznavat i medjusobne odnose tih ugostitelja da bi se shvatilo bit ovega dila operacije
3. Jedon stori fićo je naruke prinesen i stavjen utreso između Striševe kuće i Prošperove kuće - tako ga se i ni muoglo maknut nikakvih manievriranjem (osim isto naruke) - stavljanje barikade na somi ulaz u misto onemogućoje autuobusu iz Supetra (koji će hi odvest ća) da udje u Porat. To je valjda jedna vrst protesta. Dakako, ako nimo fićota, koristidu se kontejneri, štandovi, pa može i mišalica ako je kojo blizu (ali vo s fićoton u treso je medju bojin idejima). 4. Naravno, zatvoren je i drugi ulaz u porat - izmedju crikve i kurotove kuće stavilo bi se ni stori plavi radnički autuobus... kad se ujde u tu kalu s njin ne može se ni uć ni izoć kroz vrota nego somo priko vrotih na krovu....
5. Štandovi lokalnih trguovcih bidu redovito završili u vodi
6. Uvik va da se nojde niki tovor ili ugota (tradicija je, jebiga) i onda se tie noći tu beštiju zaviezalo na vrota od Monte Carla - ako se dobro sićon, katride sa tiega štekata su završile nasri puorta
7. Niki plastični bruod se obavezno izvadi vonka (i lipo se bocilo sidro, stavila vesla u radni položaj) - jednu godinu (a brž i više njih) je vlasnik broda pomogo u vadjenju uz riči: "A ča imo veze, a će kuo znat da san to jo vadi"
Koliko je to akcija imala odjeka govori i činjenica da kad san duošo u ZG na fakultet da mi je jedon koliega na faksu (koji je tuo lito bi u glazbenon škuoli) reko da se bi oduševi vidjenin tie tople ljetne večeri...
Svega je bilo, baš svega...
Jedonput su provolili bili u škuolu po i tuol napravili iznered... tie godine i nisu bili baš inventivni
Jedno jutro san prisustvovo odlasku regruta. Piet uri ujutro, jedon čovik dolazi u porat i miče kontejnere sa ulaza u Porat beštimajuć. A vi regruti ga somo gledodu i smijedu se u sebi.

KANTA JOPNJA I JEDON PINIEL

Paruole su uvik bile bitne, sve se moglo drugo priskočit, ali paruole su stalno pisali. Uglavnom satirične, ponekad i dosta neukusne (kojie bi općinska vlost odma prid jutro brisala). Recimo da, slično ko i nikad na Jurinemu Testamientu, svako je mogo dobit baketinu. Paruole bidu bile pisone na tlehu na Puortu ili na zidima. Ukoliko hi ne bidu izbrisali općinori one bidu some s vrimenon izblidile i nestale.

Ali uspomene durodu...

P.S. Jo nison mogo sve napisat ča je bilo, ča se pisalo jopnjen po puortu i zato jerbo se svega i ne sićon i zato jerbo puno tega imo... tako da će svaki vaš komentor u kojemu napišete vaš doživljaj bit veoma cijenjen

Unaprijed zahvalan

čobon1510
Pucisca-bb @ 17:27 |Isključeno | Komentari: 147 | Prikaži komentare
subota, ožujak 28, 2009

Svjesno stvaranje kaosa je zločin, a svjesno stvaranje smeća je upravo to. Metode zbrinjavanja otpada manifestiranju se kroz: odlagališta –građevine namijenjene odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju; pretovarna stanica (transfer) je stanica za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada prema centru za gospodarenje otpadom (CGO); reciklažno dvorište jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada i spalionice .Spalionica je centar za gospodarenje otpadom, sustav za obradu, uporabu ili zbrinjavanje. Problem spalionice je emisija toksičnih tvari kroz dimnjake. Ne postoji, niti će ikada postojati takav pogon da ne izlaze otrovni plinovi i prašina. Dioksini uvijek izlaze iz dimnjaka spalionica; talij, kadmij, arsen, krom, živa. Zasad je poznato oko 200 toksičnih kemikalija koje se nalaze u dimu.

Dioksin – jedan od najopasnijih otrova, vrlo štetan za čovjeka i okoliš. Od njega je štetniji samo nuklearni otpad. Dosad ih je registrirano 419 vrsta od toga 30 toksičnih. Nastaju izgaranjem organskih tvari pri spaljivanju otpada i PVC proizvoda. U procesima u kemijskoj industriji najveći krivac su spalionice.Dugotrajna izloženot uzrokuje: poremećaj imunološkog sustava, oštećenja živčanog sustava, endokrinog sustava, reproduktivnih funkcija, može izazvati rak. Najugroženija su nerođena djeca i novorođenčad, radnici u papirnoj industriji i spalionicama. Kada te čestice jednom uđu u pluća više ne mogu izaći. Devedeset posto dioksina unosi se kroz hranu. Ljudi se mogu zaštititi tako da smanje unos životinjske masti i mlječnih proizvoda – punomasnih, izbjegavati kemikalije sa klorom, ograničiti uporabu herbicida i insekticida, ograničiti uporabu proizvoda od PVC-a. Dioksin se taloži u masnom tkivu, truje zemlju, vodu, zrak.  Kada te čestice jednom uđu u pluća, ne izlaze više. Radijus štetnog djelovanja spalionice je cca 8 km i jedina prava zaštita ljudskog zdravlja i okoliša jest spriječiti ovakve tipove zbrinjavanja otpada i ulagati u projekte razvrstavanja i reciklaže otpada. Javlja se nadalje problem deponija na kojim se odlaže više od 120 000 t godišnje, 240 vlakova otrovne šljake, pepela, filtarskih superotrovnih ostataka. 30 HA deponija (šljaka-pepeo) koje će kiša i vjetrovi raznositi – zatrovane otpadne vode.

Centar za gospodarenje kroz tri faze sanira otpad: I faza –mehaničko – biološka ( usitni, osuši), II faza – proizvodnja RDF briketa, III faza – odlaganje. Briketi se koriste kao gorivo za tvornice cementa ( sadrže biootpad i plastiku) te se spaljuju bez kontrole. Tvornice cementa su ustvari spalionice smeća bez adekvatne kontrole. Tako će regionalni  centar za gospodarnje otpadom u Lećevici sav komunalni otpad pretvarat u RDF birkete, koji su namjenjeni tvornicama cementa kao gorivo. Tvornica cementa u Kaštelima postaje spalionica otpada ali bez kontrole. Isto je sa tvornicama u Našicama i Koromačno. U Lećevici su planirani: odlagališta opasnog otpada, odlagališta uginulih životinja, ranžirni kolodvor. Kako je to krško područje, veliki je rizik da se ugroze vodotoci rijeka Krke, Jadra i Cetine, kao i sve podzemne vode. To ne može biti dugoročno riješenje te treba pristupiti odvojenom prikupljanu otpada. Ako odvojeno sakupljamo otpad, nemamo smeća, imamo korisne sirovine. Biootpad u kompost, papir se može sedam puta preraditi, staklo, jedna staklena boca može se ponovo puniti i do 40 puta, metal se ponovno prerađuje, plastika se može i mora reciklirati (pet anbalaža). Primjer je otok Krk čiji projekt Eko Otok Krk ima takav sustav odvojenog prikupljanja otpada koji u konačnici najeftinije i najzdravije riješenje. Više o ovoj temi pogledajt na www.ponikve.hr.

Udruga za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete življenja „Planičje“, Pučišća

Pucisca-bb @ 19:39 |Isključeno | Komentari: 21 | Prikaži komentare
četvrtak, ožujak 26, 2009

Kasno sinoć stigla je vijest o prebacivanju koncerta irske skupine U2 na pučiško Velo igralište!
Nemalo iznenađeni tom viješću, raspitali smo se za detalje kod koncertnih promotora U2-a i saznali koji su razlozi tog čina koji je iznenadio sve, od zagrebačkog gradonačelnika do zbunjenih fanova.
Iako se još čeka službena objava, uspjeli smo saznati slijedeće:
- datum koncerta ostaje isti, a razlog prebacivanja je neobičan zahtjev koji je Bono Vox primio od potpisnika peticije iz Pučišća. Njihov proglas između ostalog navodi slijedeće: „Kad niko u nos ni slušo U2, mi smo se skupjali po plažima i konobima, secirali tekstove, Eđove riffove i upijali fuorcu Malena i Klejtona. Već 25 godišć čekomo koncert i kad smo čuli da će se on dogodit u Zagrebu 10. 8., bili smo i oduševjeni i razočoroni. Prid Velu Guospu, jeste vi normalni? I ono malo godišnjega če nan do Jadrankamen će nan vajat hodit put Zagreba...“ Bono i ekipa, inače poznati po svojoj socijalnoj osjetljivosti, odlučili su se prilagoditi marljivim radnicima i svoj koncert prebaciti na otok Brač, u Pučišća.
Sada je na potezu logistika, prvenstveno ona pučiška. Kao najlogičnije rješenje nameće se Velo igralište. Naš izvor iz općine potvrdio je nagađanja: „Da, igralište se čini kao najbolji izbor, ali gdje onda s parkiranim kamionima i šleperima? I što je s onom polovicom igrališta oko koje se općina spori s privatnom osobom? Da ne govorim o odredbi po kojoj kafići imaju dozvolu rada do 1, s tim da poslije ponoći ne smije biti muzike i buke u mjestu. Ne znam kako ćemo to izvesti.“
S tim u vezi, kontaktirali smo jednog od inženjera iz Instituta za društvena kretanja i gubljenje vremena koji je iznio svoj koncept održavanja tog spektakla u našem malom mistu: "Improviziranu pozornicu bi bilo najbolje smjestiti tako da spojimo tri-četiri šlepera i na njih stavimo U2-ovce. Tako će svi biti zadovoljni; vlasnici neće trebati micati svoja vozila, a publika će dobiti rock koncert. Poslije ponoći svi će dobiti posebne slušalice kako bi odslušali koncert do kraja, a okolno susjedstvo bi mirno spavalo."
U2 će naravno prilagoditi svoju set listu koja bi zapravo bila posveta Pučišćanima i njihovim životnim stilovima tako da bi mogli čuti slijedeće naslove: Crumbs from your table (za sve škrte Bračane), With or without you (Koga ni njemu dila ni!), Discotheque (za Mahrinac), , Where the streets have no name (s iznimkom Vinarske ulice na Racu), Beautiful day (za bolovanje), The unforgettable fraje, Anđelo F Harlem i I'll go crazy if I don't go crazy tonight (za koju ne treba čak ni prijevod), a iza koje neizbježno slijedi Sunday Bloody Sunday („benti nediju“).
Što će biti na kraju, još uvijek je neizvjesno. Nekolicina je pokazala inicijativu, međutim ne nailaze na razumijevanje s viših instanci. Šteta bi bila da takav spektakl propadne zbog pučiške ignorancije i komoditeta...
 
Alan Materazzi & Boženko Ambrosini


Pucisca-bb @ 18:15 |Isključeno | Komentari: 25 | Prikaži komentare
ponedjeljak, ožujak 23, 2009
Šah se u Pučišćima igro odovna, pitojte none i nuonote. Puno se vrimena igro u čitaonici, storen hotelu, po kafićima, a onda se na ideju Branimira Jukića i Ivice Martinića, kojima se pridruži Anton Matković, organizirala simultanka velemajstora Krunoslava Hulaka u Kristalnon dvorani hotela „Porat“. Cijenjenen velemajstoru, od 30-tak judi, remi su izvukli Špoda, Drago Bauk, Tuonči Turko i Luovre. Drugi veliki korak za klub je bi 20.4.2008. kada je  službeno registriron Šahovski Klub Pučišća. Općina je dola prostor, nojpri navr Bašte, jednu molu prostoriju, a posli se klub priseli u Baštu. Prilikon registracije izabroni su članovi upravnog odbora i predsjednik Anton Matković, a učlonili su se i prvi članovi kluba. Organiziron je prvi turnir, a dobi ga je bi moli Parara, Jere Radić. U vrime odigrovonja prvega turnira klub je imo okolo 50 članovi. Prvu šahovsku radionicu održo je Branimir Jukić, a par misieci nakon tega je, u srcu lita, na vanjskon teraci u Bašti održona još jedna simultanka sa velemajstorom Zdenkom Kožulom. Od  27 partiji velemajstoru su po pola boda uzeli Saša Horvat, novinar radio Dalmacije i Marko Martinić. Nakon odigravanja simultanke na otvorenom kritike su bile somo pozitivne i pozivomo organizatore na novo iznenađenja. Još je jednu radionicu održo Marko Martinić a s tin iskustvon organiziron je još jedon turnir, prvok je moli Peđa, Ivan Drpić. Nakon če su članovi išli gledot prvensvo Hrvatske u klub A1, održo se i prvi ekipni turnir, prvoci su bili ekipa „Oštri zubi“, u sastavu Ivan Striš, Luka Pići, Karlo Mihaić i Toni Martinić. I na nivou općine se održo turnir, nojboji je bi Špoda. Igrala se još jedna simultanka i to sa Velemajstoron Vladom Kovačevićem, remije su izvukli Bruno Eterović, Keti Martinić i Marko Martinić. Vajo isto tako reć i da se igralo kuontra Jelse, prvoka Hrvatske. Održon je i ženski turnir, a pobjedila je Jelena Curri. Kako je u tijeku preuredjivonje Bašte, šahovski klub je novi duom dobi u zgradi Općine.

Vajo reć da je Pučišća (između ostalog) poznato po svojih 13 kulih ča su ugrodjene za obranu od mista. Po je ried da se na grbu šahovskega kluba, ko i na grbu Pučišć nalazi kula. Jerbo, di ćedu kule bit nego na šahu – i to 4!

http://www.youtube.com/watch?v=6KHI0gwEHug

chobon1612

Pucisca-bb @ 14:37 |Isključeno | Komentari: 47 | Prikaži komentare
subota, ožujak 21, 2009
Puše toliko u mistu da je ko če vidite na slici, izgulilo koš..
Pucisca-bb @ 14:42 |Isključeno | Komentari: 41 | Prikaži komentare
utorak, ožujak 17, 2009

Poštovana publiko, čast mi je izvijestiti Vas da je odigrano i 3 kolo Pučiške lige. Ipak, prvo ćemo napraviti malu analizu prva tri kola, a zatim ćemo Vas izvijestiti s trećeg kola koje je prošlo bez rezultatskih, ali sa sudačkim iznenađenjem.

 Prvo kolo možemo okarakterizirati kao najočekivaniji događaj u Pučišćima u 2009 godini. Mjesto je živjelo za to, na svakom su se koraku osluškivali vijesti poput - tko za koga igra, tko je favorit itd. ?! Kolo je odigrano pred mnogobrojnim auditorijem te su zadovoljni nakraju bili i igrači i publika i organizatori. Mora se priznati, gol Marka Mladinića iz auta podigao je prašinu pošto je, poštivajući stara Pučiška pravila, priznat. Igrači Akvaića su se bunili veoma žestoko premda im žalba nije uvažena. Ubuduće, gol iz auta se neće priznati.

Drugo kolo je donijelo zanimljive okršaje što je ponovno privuklo gledatelje na igralište pri čemu izdvajamo pobjedu Trussa u „ vječnom derbiju" protiv Rogersa 3 – 1. Ekipe, koje pretendiraju na naslov su se izdvojile iz mase ostalih pa ne čude prvi žuti kartoni, koji su tada pali i to zbog poraslih tenzija.

I napokon, treće kolo je obilovalo golovima i lijepim potezima, kao što je i obilovalo publikom te se malo koji događaj u Pučišćima može usporediti sa Pučiškom ligom prema broju gledatelja. Na otvaranju trećeg kola Gallo je pobijedio O.Š. 27 – 1. Svaki komentar je suvisao, osim možda (pr)ocjene psihijatra i psihologa. Pizzeria Marin se igrala sa Škarpelinom (vidi se i po rezultatu 8 – 1) , posebice Mladen Šantić koji je protivnike vozao naokolo kako god bi mu palo na pamet. Igrači „Škarpelina“ se nisu još snašli u formaciji 5+1 i zasad izgledaju smiješno. Možda će ih novi trener Paul Mimica dobro postaviti. Prožnički derbi su bolje odigrali i osvojili Veterani rezultatom 2 - 0. Preostale tri utakmice su odigrane u nedjelju u žustroj i bučnoj atmosferi. Monte Carlo je zaista nezasluženo izgubio od Marketa Sanje 3 – 4. Golove su primili veoma nespretno dok su na isti način uprskali podosta izglednih situacija u napadu. Istini za volju, kapetan Marketa je bio pod temperaturom, jednom igraču je bio ukočen vrat dok su ostali prečesto, večer prije, bili u doticaju s alkoholom, što je ostavilo posljedice. Akvaić je pobijedio Rogers ' 61 zbog činjenice da se utakmica igra 40 min, a ne 4 min koliko bi Rogersima odgovaralo. Dvoboj su obilježili „očinsko – sinovski“ okršaji pri čemu izdvajamo jedan takav u obitelji Martinić ( Lino i Marin).  Potonji je sa dva eurogola bacio oca u sjenu, što zaista nije lako. Zadnju utakmicu kola su odigrali G. Humac i Truss. Domaćin je slavi s velikom razlikom, no sve je moglo završiti drukčije da je Teo Martinić realizirao 100% šansu pri razultatu 1 – 1. Na kraju, ta akcija je završila vodstvom Humca jer su iskontrirali Truss pošto je Teo pogodio prečku.

Iznenađenje je to da je dvije utakmice odsudio novi sudac Josip Bauk Buoba i to veoma dobro te su igrači bili zadovoljni, osim prijeznje koju je dobio od igrača B. D. iz Trussa, koji mu je zaprijetio da će ga oglobiti čim ga vidi za volanom. Branimir je inače policajac.

Preostaje nam najaviti četvrto kolo koje donosi dva derbija između Vrše i Pizzerie Marin i između vodećeg dvojca Marketa Sanje i Galla. Još vrijedi izdvojiti dvoboj najstarijih Rogersa i najmlađih O. Š.

 Sve u svemu, liga sigurno korača naprijed. Nažalost, vidi se da je to Pučiško liga po tome što već postoje zli jezici sa zlobnim komentarima, ali životna nas mudrost uči da nije važno što, nego tko ti govori te automatski tako dobiješ odgovor na te komentare, ali i razlog za smijeh kad vidiš koliko ljudi mogu biti jadni. No, mi se ne žalimo, ne kukamo jer za ovakvu stvar koja je napokon ujedinila mjesto vrijedi se boriti i truditi.

 

Pizzeria Marin – Škarpelin 8 – 1

( J. Martinić 3, I. Pleština, M. Šantić, M. Borovičkić, Ma. Borovičkić, ag. Kruezi / S. Vukelja)

 

Gallo – O.Š. Pučišća  27 – 1

(Juričević 17, Kurtić 3, M. Hržić 3, I. Matulić 2, J. Martinić (ag), Klinčić (ag) / S. Radojković)

 

Prožnica veterani – Zojni sic busa 2 – 0

( P. Klinčić, Č. Ivelić)

 

Rogers ' 61 – Akvaić 2 – 5

(Đ. Martinić 2 / M. Martinić 2, J. Eterović 2, Bezmalinović)

 

Monte Carlo – Market Sanja 3 – 4

( S. Antičević, J. Eterović, Š. Eterović / R. Martinić 2, F. Drpić, M. Eterović)

 

G. Humac – Truss 5 – 1

( N. Šćepanović 2, P. Marinelić 2, B. Marinelić Ćuk / B. Dujković)

1

Gallo

3

3

0

0

36 :

2

9

2

Market Sanja

3

2

1

0

10 :

8

7

3

Vrša

2

2

0

0

16 :

4

6

4

Prožnica Veterani

3

2

0

1

10 :

4

6

5

Gornji Humac

2

2

0

0

6   :

1

6

6

Akvaić

3

2

0

1

9   :

10

6

7

Pizzeria Marin

3

1

2

0

13 :

6

5

8

Truss

3

1

0

2

4   :

9

3

9

Zojni Sic Autobusa

3

0

1

2

3   :

12

1

10

Monte Carlo

2

0

0

2

5   :

7

0

11

Rogers

3

0

0

3

3   :

9

0

12

Škarpelin

2

0

0

2

3   :

15

0

13

Oš Pučišća

2

0

0

2

3   :

34

0

 

Lista strijelaca:

22 - Nikša Juričević  (Gallo)                           
6 - Petar Eterović  (Vrša)
5 - Alen Buvinić  (Prožnica Veterani)   
4 - Siniša Kurtić  (Gallo), Neven Šćepanović  (Gornji Humac), Rino Martinić  (Market Sanja), Mirko Borovičkić  (Pizzeria Marin), Nikola Guerieri  (Vrša)           
3 - Marin Martinić  (Akvaić), Mario Hržić  (Gallo), Jakov Martinić  (Pizzeria Marin)       
2 - Ivan Bezmalinović, Jurica Eterović  (Akvaić), Ivica Matulić, Ratko Tavra  (Gallo), Frane Drpić, Jere Drpić  (Market Sanja), Mladen Šantić  (Pizzeria Marin), Čedo Ivelić  (Prožnica Veterani), Đani Martinić  (Rogers), Branislav Dujković  (Truss), Boriša Drpić  (Vrša)   
1 - Ivan Eterović, Luka Lukić  (Akvaić), Stipe Livačić  (Gallo), Branko Marinelić, Pave Marinelić  (Gornji Humac), Josip Bauk, Milan Eterović  (Market Sanja), Josip Eterović, Marko Mladinić, Stipe Antičević, Šime Eterović  (Monte Carlo), Ivan Radojković, Slavko Radojković, Toni Klinčić  (OŠ Pučišća), Ivan Martinić, Ivica Pleština, Marin Borovičkić  (Pizzeria Marin), Đuro Goić, Petar Klinčić, Vedran Kusanović  (Prožnica Veterani), Ante Mladinić  (Rogers), Ivo Kruezi, Stipe Vukelja, Zvonimir Baljak  (Škarpelin), Arsen Bauk, Božidar Anđelić  (Truss), Dragan Martinić, Paul Mimica, Pero Drpić  (Vrša), Đani Kusanović, Franci Jerčić, Marino Eterović  (Zojni Sic Autobusa)           


Josip Bauk Buoba


 

Pucisca-bb @ 15:07 |Isključeno | Komentari: 48 | Prikaži komentare
petak, ožujak 6, 2009
  Ime fotografije: Pogled na misto iz druge perspektive. Dakle sa Vronjega reda.
Pucisca-bb @ 13:08 |Isključeno | Komentari: 99 | Prikaži komentare
ponedjeljak, ožujak 2, 2009

Nikuor je komentiro nie slike karnevola iz sedandesietih da još ni bilo ni hotela. E po od onih godin, zapravo od počietka osandesietih počelo se u mistu ništo dogodjat. Od nega karnevola do uvodjenja demokratskih promjena (virujte ovo je bez malicije) tamo do 90., 91. god. Pučišća su doživili jednu nevjerojatnu ekspanziju na društvenom plonu. Onie slike kažijedu ne da ni bilo hotela ni bilo ni kina, tek se bi poče preuredjivat, ali onda je počelo. Napravi se dječji vrtić, jedon od noj lipjih i noj boje opremijenih  u ono vrime na Broču i šire, uriedilo se kino, isto jedno od noj lipjih na Broču, dovršena i asfaltirona zaobilaznica od Guospe Lurdske do Punte, asfaltirone skoro sve kale i štrode u mistu, napravjeno i asfaltirono molo igralište, Proširena i asfaltirona cesta od raskršća do u porat, napravjen prvi kanalizacijski sustav odvodnje na Broču kao i u ciloj Dalmaciji, izrodjen i realiziran PUP Latešo brdo, izrođen PUP Gornja Tolija ( ni realiziron), probivene i napravjene poljske ceste cca priko 10 km( uz Sićin dolac priko Čadih pa daje, Latešo brdo, uz Dunoj, na Dubrovu, priko Sv. Jurja prima Bliznicima i t.d.),ugrodjena visokonaponska tafostanica na Luki kao i nisko naponsaka u L. Brdo, izvršeno prstenovanje (nepotpuno) od velike trafostanice na Luki, priko L. Brda, Solin, priko puorta do trafostanice na Toliji (sve podzemno), prošireno i izgrodjeno novo gruobje (sada ga zovemo storo Novo gruobje), uriedjeno i pošaližono stroro gruobje, izvršena telefonija cilega mista (u prvom naletu 180 brojeva, puta 2000 DEM po broju) fudrona riva na Novoj rivi i na Granieru, izgrodjena operativna riva od kraja N. Rive do Sv. Roka. Ugrodjen je hotiel i dobili smo nakon pustih godin narodnu knjižnicu, otvorena je apoteka drugo na Broču, nakon pustih godin aktivirala se limeno glazba kao i mješoviti pjevački zbuor, popločone i proširene plaže na Sv. Roku i Lučici, uriedjen trg isprid Crikve, postavjene kamene masovne šetonde po cilon rivi, bilo je uriedjeno šetalište prema Lantierni da je bilo beleca i tako daje i tako daje, jer bilo je tega još . I sve to u nikih deset ili dvonaest godin. Kako, kuo, oklen pare? Somo se sigurno zno od svih pitanja da su u svemu tien imali umišone prste Pučišćani i somo Pučišćani. Tribo još navest da su skoro svi ovi projekti imali svu potribnu projektnu dokumentaciju, ništa se ni rodilo na „crno“. Pučišća je imalo prvi prostorni plan: „Generalni urbanistički plan Pučišća“ napravjen oko sedandesiete godine,  dakle prvi na Broču a i šire. Projekt kanalizacije je napravjen u isto vrime i sve če se rodilo, ti plon je bi osnov za koji su se viezali svi daljnji projekti. Tako je i projekt vodospreme Pučišća bi napravjen onda, koji je izgrodijen u ovieien vrimenu. Brž nan ovo čo govori, a to je da bi vajalo donit Prostorni plan jer je naime isteko, plus pupove, gupove i sve ostalo, jer po Zakonu ne bi smili ni škuru u mistu piturat. Potrebno je napomienut da prostorni plan nimodu sveukupno 4 općine u RH.

 Bilo bi nepošteno reć da se u razdoblju od onda do danas ni ništa napravilo, napravilo se puno tega, ali ako uzmemo u obzir petnaestak godin sadašnjih nasuprot onih dvanaiestak, onda se baš i nimomo sa čin puno pofolit, jer ono ča se dobriega učinilo vridnost je malo manjo jer se u isto vrime pustilo da se učini puno veće jer su za to postojole mogućnosti a postoje i sada, a na žalost nikie stvori su pušćene da propadodu( ko če kino, bašta, Mahrinac,caklienka i dr..) Prominilo se od tada nikoliko načelnikov, pročelnikov, pustih vijećnika, poglavorih ali se čini da svi skupa nisu i nimodu niku veliku voju. Grintavega i zaguljenega Pučišćanina ćapodu skomini kad skoro svaki don slušo na radiju ili čita u novine o Nerežišćima, Bolu, Sielcima, Stivanu.... čudesa rekli bi stori judi, a u mistu kad ti izgori žarulja u štrodi nimoš komu reć, ako ni pokupjeno smećie opet nimoš komu reć. Ako si se i usudi komu reć iz Općine, grintavo te uputidu na koncesionara, e pa se ti sad misli, če to i koji su to. Da se nebi mislilo da je ovo brž upućeno ko niko kritika našon Općini, da to ni istina demantirodu nas naša dvo susidno mista Prožnica i Guornji Humac koji su u ovih petnaiestak godin napravili molu renesansu u svojima mistima a ko če znomo oni su u sastavu općine Pučišća i sačinjojedu jednu trećinu ukupnog pučanstva Općine.

Pucisca-bb @ 22:25 |Isključeno | Komentari: 116 | Prikaži komentare
Anketa
Kako ste zadovoljni litnim programom i događanjima u mistu?
Anketa
Koga simpatizirote od dvo Pučiško vaterpolo kluba?Anketa
Za koga navijete u Bročkon Ligi?
Anketa
Bi misto propalo ako bi se zatvori Jadrankamen?Anketa
Je čo maslin?

Anketa
Nojboja Pučiško stuorijica?Anketa
Bašta- uskrsnuće?!Anketa
Koliko se čiesto spojite na kroniku?
Anketa
Koji Brački portal vam je drazi?


Anketa
Koliko ste tekstova sa kronike pročitali?
Anketa
Smatrate li da bi stečaj bio kvalitetno rješenje za JK?Anketa
Dakle?