Kronika našega molega mista
UREDNIŠTVO
  • Chobon 1311
  • Chobon 1612
  • Chobon 1510
  • Chobon 2511
  • Ne odgovoromo na natpise u komentorima...Mi postavijemo i pisemo tekstove, a komentirote Vi..
Kontakt:
  • cobonsbracute@gmail.com
  • s obzirom na trenutni knockdown..imate mail za primjedbe,pitanja....
Anketa
na kronici komentirati mogu?


Rubrike
  • FOTOGRAFIJA TJEDNA
    Saljite svoje slike na mail kronike i jednom tjedno objavljujemo najzanimljiviju. Zahvahljujemo!
Sponzori
Blog - ožujak 2010
ponedjeljak, ožujak 29, 2010

Još tamo davne 1996. godine, u onu zimu/pruoliće kad je Goran Ivanišević ušo u 8 finalih ATP turnirih, a Hajduk ušo u svoju prvu višegodišnju krizu u HNL ,u Pučišćima je skupina mlodih judi, medju kojima su bili sadašnji načelnik Marino Crni, sadašnji saborski zastupnik Arsen Delija i gitarist grupe Obilazak Tuoni Paško i bubnjor iste tie grupe, a i naš lanjski  (vanjski) suradnik, Buora Capković, pokrienula radio stanicu Pučišća.
Radio Pučišća se mogo slušot somo vikendon, unutar vie naše "kotline" (ne znon na koliko MHz jerbo se svaki vikend minjalo), nojdaje na Punti. Studio se nalazi u Crnetovih doli u konobi, a Marino je bi tehniška podrška i Disk Džokej ilitiga DJ. Prvi vikend voditelj je bi Arsen, a posli je vodi uglavnom Paško. Bilo je tuol glazbenih emisiji, intervjuih (jedon intervju je bi i sa poznatin bolskin pjesnikon Pukoton), judi su se javijoli u eter i svak je imo čaguol za reć i poželit jednu glazbenu želju. Već idući don pročulo se za radio Pučišća i uskoro su počeli činit uživo reportaže. Nojinteresantnije reportaže bile su iz pučiških kafićih. Prvo reportaža bila je iz Grikule, a goste kafića pitalo se mišljenje o noćnom životu u Pučišćima. Medju gostima je bi i legendarni golman Milan Bento, a razgovor je išo otprilike vako:
Tuoni: "I tu je legenda pučiškog nogometa, vratar Milan Bento. Recite nam, što mislite o noćnom životu u Pučišćima?"
(5 sekundi tišine)
Tuoni: "Milane, mi nažalost ne možemo snimiti te vaše mote rukama"
Bento: "Noćni život u Pučišćima jednako je dobar kao i u najboljim talijanskim diskotekama"
Tuoni: "I Bento prenosi svoje medjunarodno iskustvo!"
Drugi vikend reportaža je išla iz kafića Ko-To, a jude se pitalo ča mislidu je postoji probliem druoge u mistu...
Od sportskih emisijih, sićon se vijesti o raspadu ekipe Truss. Prethodno najovjena prijateljska utakmica Truss - Rogers ni odigrona, a som kapeton ekipe Truss, Matko Eterović se jovi u eter i prini javnosti rozloge raspada ekipe.
Bilo je tuol i nagradnih pitanjih, a jedno od njih je bilo koji je nojstariji čovik i nojstarija žena u mistu i koliko imodu godin. Nagrada je bila besplatni friz u Antonele. Svi su znali imena, ali se ne sićon je kuo pogodi godine (jo san zno, ali s obziron da je tu informaciju redakciji do meni otac, onda nison mogo sudjelovat u nagradnon igri).
Ma nojinteresantnija su bila jovjonja u eter (a u mistu s ovoliko Eterovićih bi bi ried da bude puno jovjonji u eter!), bilo radi glazbenih želji, bilo čisto da koguod čaguol reče, a naravno radio se ču somo u Pučišća. Nojlegendarnije javljanje je bilo Draženovo, a za pulton je bi Tuoni Paško.
Tuoni: "Izvolite"
Dražen: "Dobra večer, ovuod Dražen"
Tuoni: "Dobra večer Dražene, odakle zoveš?"
Dražen: Iz none...
(Tuoni promisli, udre se po čelu i reče u sebi: Gle mene ča jo piton!?)
U tima jovjonjima u eter jedon je slušatelj zaželi pismu "Totalno drukčiji od drugih" i pridloži da ona bude himna Radia Pučišća s čin se redakcija bezrezervno složila. Radio Pučišća je uistinu bi totalno drukčiji od drugih. Već drugi vikend, mogo si vidit mole skupine judi da pasojedu prima Tolji da posjetidu sjedište kultnog Radia KL Eur... pardon, Radia Pučišća...(Radio KL Eurodom mi je sad po napamet jerbo biš slobodno mogo u Pučišća napravit emisiju Trta Mrta... nošla bi se zamjena za Šandora Romana, bez puno problema)...Nažalost, nakon nikoliko vikendi radio se zbog nedostatka financijskih sredstava ugosi. Šteta...Uvik je interesantno čut na radiju o svojemu mistu, makar se to čulo somo u Pučišćima.
Bilo je još tuol dosta bazih, jo hi se svih ne sićon, ali virujen da ćete vi u komentorima dat svuoj obol. Eto, ponistra, prozor, kreni!!

čobon1510
Pucisca-bb @ 13:58 |Komentiraj | Komentari: 111 | Prikaži komentare
ponedjeljak, ožujak 15, 2010

Kratko i jasno:

Subota, 20. 03. 2010'

Caffe Bar Murano, (oliti od milja Caffe  Murina)

Radnička cesta 46 (PBZ-ova zgrada)

Piće:

KARLOVAČKO 0,5l=12kn
Jegermeister 1l+4 coca-cola=400kn
Vodka+4red bulla=400kn
MEDICA = 12kn

AJDE VIDIMO SE TAMO!!!
Pucisca-bb @ 14:47 |Komentiraj | Komentari: 89 | Prikaži komentare
petak, ožujak 12, 2010

Imo već dosta godišć da san duošla živit u Istru i da san se intrala sa novin jazikon, nikiman drugačijiman judiman i običajiman. Nison na to puno pensola duokle nison rodila i duokle nison kapila da moje dite govori nikuon smišnon i drogon mišoncon istarskega, dalmatinskega i zagrebačkega….a u tien lipen šugu nikuor drugi ne bi zno raspoznat ol čega je skuhon ti šug…ni čihovo je tuo dite….Ali materino je!
Isto san to doživila i u našiman Pučišćiman ol puno dicie kojima su matere duošle u Pučišća rodi jubavi ili rodi posla, če bokun težji slučaj…Tek sal, kal san i jo u takvon koži, kapin da je tieško govorit tuji jazik, da je tieško ne govorit svuoj, jerbo te niko ne bi kapi deka, i da je tieško ditetu špjegat zošto jo rečen pivac, a ne peteh! I onda jo skuhon juhu ol pivca, a za stoluon deset Istrijanih, a moja smišnica na vas glos reče:“Ma mi se sviđa to krelo od pivca!
Ali život grie daje…I pomalo ćedu dica ćapat svoje nuote i melodije s drugon dicuon, ali činjenica je da moje dite zno sve pismice naših nonih, ali onie sa Broča, a malo koju ol njiezinega oca….Ali, dobro je….
Puno mladosti po kafićiman naručije kafu s mlikuon i čašu vodie, ko da ni lipje reć žmul, a da ne govorin kako mi bodedu uši nie tete če su svo jutro pieglale, ko da će nin se jazik splest da rečedu šumprešovale….I puno je besidih koie bidu se vuol muogle pokorat: trbuh i štumak, mišat se i intrigat se, udrit i rebatit, i još muore tega, da sad ne dužin….
Isti je probliem sa našon dičicon, koju, na svu žalost svita, i ni vidit po štrodiman i mostićiman, a kamoli čut da se igrodu na sakrivonje ili ti na spas, na frenje, na cigarelu….Pri su svi puti bili išoroni ol krede….Danas….ne znon kako se to sve zove…Od videotih, devedeovih, plejstejšonih i kompjuterih….Danas je veće gluhje i ćorovije dicie, mutavije i izoliranije….Danas depresija ulazi u našu dicu, naša dica rigodu da bidu bila lipjo i da ne ruvinojen vi tekst grubiman stvoriman….
Svit je žalostan, svitu je tieško, svit nimo za kruh, svit nimo kal bit s dicuon, svit je potrnu do dna, ploće ne dolazidu…..Ali, isto penson da se ne vajo zatvorat u se, plakot i bižat na dno dna…Judi moji, duokle imote zdrovja, pivojte i balojte po Puortu! Zošto je naša fiera nojžalosnijo ol svih broških fierih? Šietojte Rivon sa svojin diteton, govuorte mu kako je nikad bilo, pivojte mu no če su van vaše none pivole, i ko ste iz tujih krajih, morate mu usodit ono če vridi i no če nestaje, no če mu niko nieće moć dat kal se makne iz vaših životih…A to će van duoj brzo….I kal van ne duoje ploća na vrime, uspite svoje dite pučiškiman uspavankiman: Nani, nani, Bog te hrani, nani, nani u ninicu, kano sokol u kajbicu. Nani, nani, dite moje, Marija te majka zove, da mi spavaš u ninici, kano sokol u kajbici…Kal van je dite grintavo, zabavte ga: Pleskon, pleskon tata gre, nosi kolo i pape, i nožicu bez noge i kosića vranca da po poju tanca…Ili:Taši, taši tanana i svilena marama, u marami šećera, to je malen večera.Tancaj, tancaj moj Martin, jabuke su po šoldin, a naranče po dinar da je Martin gospodar! Milijardu pismicih je mene moja nona naučila i neka je sve po selašku govorila…I kal bi non bila rekla da neka reče mieso, ona bi se jidila i vikala: “Vragu ti i meso i more!“. Da somo bokun veće slušomo naše store, naučili bismo puno tega, jerbo je svaka predika moiega oca uvik završila i počiela jednuon rečenicon, ali pametnon: Učin dobro, izij guovno!; Velo riba ji mole.; Ni s tebuon duošo ni s tebuon išo.;Ni svako berita za svakoga. I to se naučiš odnit sa sebuon diguol išo, to spakiroš na dno kufera i čuvoš…Jerbo mi se čini da se naš jazik pomalo profinjije, a če ga još čeko niećemo ni govorit…Jer danas je svaki plehun na fejsbuku, a susid sa susidon četo po svu večer…A jo moju bidnu mater tiron da grie po kućiman na skajp da je vidin je mi smršavila! I neka, tehniku vajo iskoristit, ali se borit da čuvomo no če su nan nuonoti ostavili: jazik, običaje, gore i produoce…Jerbo, zlo trova brzo rieste…
I zato, griemo pomest svoje skale, svoje dvuore, griemo gledot svoju dicu i reć nin če vajo i ča je dobro…Zapivoj  mu Cigančicu malenu, a  kal te pito pit rec mu: „Evo ti, sinko, ne čaša nego žmul vodie!“
I pučiške neviste, puste dicu da se družidu sa svojiman nuonotiman i noniman, ne korojte se sa sekrviman, lipo se gledojte, ti storci ćedu van dicu puno dobriega naučit!
I jo se trudin pomalo…Poče mi je hodit istrijonski, pogotovo kal san jidna…Još somo da se naučin misit fuže i žbiriće…

Veseli mi i zdravi bili!
autorica: Zorana Geržinić Brkotova
Pucisca-bb @ 16:02 |Komentiraj | Komentari: 98 | Prikaži komentare
Anketa
Kako ste zadovoljni litnim programom i događanjima u mistu?
Anketa
Koga simpatizirote od dvo Pučiško vaterpolo kluba?Anketa
Za koga navijete u Bročkon Ligi?
Anketa
Bi misto propalo ako bi se zatvori Jadrankamen?Anketa
Je čo maslin?

Anketa
Nojboja Pučiško stuorijica?Anketa
Bašta- uskrsnuće?!Anketa
Koliko se čiesto spojite na kroniku?
Anketa
Koji Brački portal vam je drazi?


Anketa
Koliko ste tekstova sa kronike pročitali?
Anketa
Smatrate li da bi stečaj bio kvalitetno rješenje za JK?Anketa
Dakle?