Kronika našega molega mista
UREDNIŠTVO
  • Chobon 1311
  • Chobon 1612
  • Chobon 1510
  • Chobon 2511
  • Ne odgovoromo na natpise u komentorima...Mi postavijemo i pisemo tekstove, a komentirote Vi..
Kontakt:
  • cobonsbracute@gmail.com
  • s obzirom na trenutni knockdown..imate mail za primjedbe,pitanja....
Anketa
na kronici komentirati mogu?


Rubrike
  • FOTOGRAFIJA TJEDNA
    Saljite svoje slike na mail kronike i jednom tjedno objavljujemo najzanimljiviju. Zahvahljujemo!
Sponzori
Blog - rujan 2010
ponedjeljak, rujan 27, 2010

Siguro ste čitali oni jedon stori kronikin tekst o dišpetima kojie bi omladina činila večer pri nego bi portila u vuojsku (ako niste, če čekote?! Za svaki slučaj evo van link http://pucisca-bb.bloger.hr/post/usred-tisine-batka/1327385.aspx). Evo, prid vami je sad jedon etnografski tekst naše vridne vanjske suradnice o tuon tematici.

Pučišćani imodu puno običajih kroz godišće do kojih držidu, a jedon ol tih običajih, kojiega već nimo rodi prominih u vuojnon politiki, je oni običaj kal se grie u vuojsku. Nikada se je govorilo da kad mladić završi vuojsku da je onda zdril.  A ni don kal je porti bila je velo skalina u njegoven životu.
U vuojsku se je hodilo po cilon bivšon državi, u Boku, Ljubljanu, Skopje, po Dunavu, po graniciman…,ako su te na regutaciji odriedili za mornora, hodilo se u Pulu. Mornori su ostajoli u vuojski nojpri tri godine, a posli su nin to skalali na dvi. Ko si bi u pješadiji, sto si dvi godine, a posli jednu ipo. Ol tega su dvo puta hodili doma na osustvo kad bidu skupili slobodnih don i onih nagradnih od dovonja krvi.
Nu nuoć pri partience, mladići su po dvuoriman kreli cviće i nosili ga svojiman divuojkiman, a mećoli su ga i na visoko mista, na brode, kampaniel…Jedon od nojvažnijih dišpetih, o čemu je već bilo riči na kronici,  bi je "posudit" ugotu po je pribocit u ničihuov dvuor ili je ukrcat u kaić i odvest na sri vale.
Uvečer bi hi se sastalo desietak, ispekli bidu jonca i cilu nuoć bidu jili i pili. Ujutro hi se ispraćolo pismon. Kal bi vapuor porti iz vale, tri puta bi zatrubi i tako pozdravi sve onie če su ostali tugovat: divuojke, matere i storce…Još u prvien ratu vapuor „Dinara“ je vozi na liniji Split-Broč po su divuojke pivole:
 
Dinara, Dinara, nesretni vapore,
Ti si moga draga odvela put Pole.
Pola, Pola što mi mamiš momke
Ko će ljubit pučiške divojke?

Puno je pismih ispivono iz just pučiških vojnikov i njihovih curih…Zapisala san vie pisme če su mi govorili moji kazivoči:

1.Oj pučiška valo vele ti si duga
kad nimo te projden obajde me tuga.
I zauvik ostat ću tu, na nojlipjen dilu Jadrana,
i zauvik ostat ću tu na voljenome Braču.
A noć kad padne noć kraj crvenog ferala
na maloj porporeli pojubit ću te draga.
Evo ti se oldilijen isprid bila dvora tvoga,
kasno ćeš me viditi ljuta rano srca moga.
Oj pučiška valo vele ti si duga
kad mimo te projden obajde me tuga.
Zbogon Punta, sveti Roče,
zbogon majko, mili oče,
zbogon brate i sestrice,
zbogon mila virenice,
kasno ćeš me već viditi
ovin puten prolaziti.           

Ništor drugačiju varijantu ovie pisme izrecitirala mi je jedna storo Sielčanka udota u Pučišća:
 
2. Oj pučiška valo vele ti si duga,
kal nimo te projden obaze me tuga.
Ne smin se obazriti
jer mi mnogi priti
da će me ubiti.
Ako me ubiju, budi fala Bogu.
Ako me ubiju pol tvojon ponistron,
poškropi me draga kršćenon vodicon.
Ako me ubiju pol tvojin portunon,
pokrij mene draga sa bilin lancunon.
 
3. Moj dragi vojnik je na kraju,
dobi je ol cara medaju.
Kal dojde meni će je dati,
ja ću mu se vjerenica zvati.

4. Vapor parti ol kraja se dili;
"Pruži mala ruku,
nemoj da se stidiš,
dvi godine dana
nećeš da me vidiš."
"Zbogon dragi, pratila te srića,
evo tebi ova kita cvića.
Kal budeš po moru ploviti,
ova će te kita veseliti.
 
5. Dobra večer uzorita
i Danice plemenita
koja resiš majci dvore
prije zore i Danice.
Spavaj, spavaj golubice.

6. Evo san ti doša dušo moja
iz daleka mista.
Ovega ti puta dušo moja,
nisan doni ništa.
Srce moje, nego san ti doni,
dušo moja, organj,grlo moje,
koji će proslaviti bile dvore tvoje.
 
7. Ustat ću rano ja, prevarit ću zoru
i vidit ću milenu moju na prozoru.
Prozor je otvoren, a Milene nema.
Joj, Bože moj, Bože
ala non se drema?
Nit' je umrla, nit' joj se drema,
već se dragen sprema.

8. Dragi dragoj na rastanku
zaželi laku noć.
Ona njemu tužno i žalosno:
"Dragane kada ćeš doć?"
"Doći ću ti, mala moja, do dvi, tri, godine,
ako mlađan ja u borbi tamo ne poginem.
Udaj se mlada ti,
ali se sjećaj prošlih vremena
kad smo se ljubili mi.“

9. Oj jesenske duge noći
reko dragi da će doći.
Ili doći ili ne doći,
čekat ću ga do po noći.

Veseli i zdravi bili,

Zorana Geržinić Brkotova

Pucisca-bb @ 16:08 |Komentiraj | Komentari: 44 | Prikaži komentare
petak, rujan 17, 2010
 

 

Čo sad...

 

 

A sad?!

Pucisca-bb @ 09:57 |Komentiraj | Komentari: 98 | Prikaži komentare
Anketa
Kako ste zadovoljni litnim programom i događanjima u mistu?
Anketa
Koga simpatizirote od dvo Pučiško vaterpolo kluba?Anketa
Za koga navijete u Bročkon Ligi?
Anketa
Bi misto propalo ako bi se zatvori Jadrankamen?Anketa
Je čo maslin?

Anketa
Nojboja Pučiško stuorijica?Anketa
Bašta- uskrsnuće?!Anketa
Koliko se čiesto spojite na kroniku?
Anketa
Koji Brački portal vam je drazi?


Anketa
Koliko ste tekstova sa kronike pročitali?
Anketa
Smatrate li da bi stečaj bio kvalitetno rješenje za JK?Anketa
Dakle?