Kronika našega molega mista
UREDNIŠTVO
  • Chobon 1311
  • Chobon 1612
  • Chobon 1510
  • Chobon 2511
  • Ne odgovoromo na natpise u komentorima...Mi postavijemo i pisemo tekstove, a komentirote Vi..
Kontakt:
  • cobonsbracute@gmail.com
  • s obzirom na trenutni knockdown..imate mail za primjedbe,pitanja....
Anketa
na kronici komentirati mogu?


Rubrike
  • FOTOGRAFIJA TJEDNA
    Saljite svoje slike na mail kronike i jednom tjedno objavljujemo najzanimljiviju. Zahvahljujemo!
Sponzori
Blog
srijeda, ožujak 30, 2011Evo, naša vjerna čitateljica i vanjska suradnica nan šaje svoje vidjenje situacije...

Već dužje vrime čitan kroniku, boje reć komentore na njuon, po penson če bin tila reć, če bin tila učinit, če vajo u vien štajunu žalosti, nevoje i neznonja napisat...
Puno svita mi govori da če ne napišen čaguol, ča čekon..., a jo ne znon če bin van pisala, ne znon čin vas mogu razveselit kad već stotinu komentorih prima nose su krikovi judi...i meni je žo...puno..., jer penson kako je nuon jednuon materi če imo sina na skuli u Splitu kojiemu tribo dat barienko sto kun da imo u žepu, kojemu vajo kupit patike, tutu, rebatinke i libre..., altroke ko si ga poslo na nikie izvanškolske aktivnosti kojie sve zapadodu  i pitodu još, i priko nega osnovnega...
Nego, tila san reć da su mi puno puti svi vlosi na glovi skočili kal san vidila nikie komentore vuda na pojedince....Ne na načelnika, ne na tie vele glove iz Jadrankamena, jerbo hi i ne poznajen i ne diron se...U tu politiku se ne kapin i ne znon ko je kriv ni ko ni...Penson na komentore obo molen pučišken čoviku, nien sa troje dicie doma, nien sa bolesnon materon doma, nien če ni imo sriću da se oženi, nien če žive u kreditima i minusima, jer ni mogo drugačije...Žalosno je da se iza tih  komentorih podsmihije nikuor ko siguro niemo etiketu na čelu jedniega od sirotinje kojo somo moli da non se do za kruh...Niki mi je bi reko da mu je pun kufer i da će uteć ća...Penson u sebi: „Ma, nemuoj, čovik muoj, nemuoj još..., čekoj bokun....“ Jerbo jo znon če to znači puoć ća i znat da se nieš vrotit, život te je odve na drugu stronu...Ali jo znon kako je to kad ti mater i otac ostanedu somi i kako je kad stisne nevoja i bolest, kako je tieško ne moć sest jedon čas u auto i zaletit se...Sal bin muogla govorit obo tien da luozje čeko i da masline čekodu, ali u vien momientu me ne još ne bolidu...S godišćiman će mi i to duoć, ne može sve olputa...
Ali oni če imo ki komu uteć, siguro da će uteć i sposit se ol nevoje i neznonja če će bit sutra...Ali imo hi puno če nimodu ki komu škivat, če su digli svoje kuće, ugrodili svuoj „mietar za mietar“, koji guštodu če nin dimi zimi iz fumorih...A živedu ol Jadrankamena...I nimodu ništa nego svuoj posol...Če ćedu ni, di ćedu ni? Po nismo svi advokati, ekonimisti i inžinjieri...Imo još poštenih manavolih i nih če nimodu vele skule i somo su rodili  i hronili  svoju fameju...Nismo svi lupeži...Kako se je njima probudit izutra i svako Božje jutro iznova brojit po nien dilu takujina di stojidu kovanice je se imo za štrucu kruha, za litru mlika....A slobod Buog da ti dite još pito da mu kupiš kinder joje...
Pojedinciman je nojvažnije nasmijat se, jerbo je na sliki u upravi Jadrankamena bi niki i uon će ko sposit stvor, a ni je bi u prvien redu i reko je ništor, ni vo ni no....Ni me voja to ni pisat sal...Obo tien ste punoo pisali i šorali...
Pišedu pojedini da su Pučišćani zli judi...Zošto? Je to nikuo istraživonje provedeno i kojo je skupina ispitanikov uvedena? Zošto su zli? Ne razumin...Gadarija je to čitat, još izdaleka namin če duojdemo liti u kuću svojih storih i uživomo u njihovon dobroti...Svak imo dobriega susida, po nikiega malo manje dobriega, ali koliko nas imo susida če je zol do krvi, če je proklet i nieće ti zajot nonke žlicu cukra, nieće ti dat ruku pribocit dvi vriće kunpiri...? Ne virujen da je baš puno takovih....Ili san jo dite velega srca? U mojuon kući se za nikoga ni nikad ništa sakrilo i sve se je uvik dililo, a diguol san duošla, dobila san duplo veće...Svi mi imomo judih koji nan nisu po guštu, s kojima se nismo muogli dogovorit, s kojima smo raskrstili, ali to ni rozluog da se u viman godiniman nevoje gadi svak i sve...Uvik molen mistu neva ni pop ni likor ni poteštot ni meštrovica, ali duošlo je vrime da čovik reče ništor lipega, da čovik digne guzicu s kauča i ide reć nikomu da je glodan, da nimo za spizu i da bi uon čaguol učini...Jedon po jedon...Po će hi se skupit stuo. Zatvorote škure i zabijete se kolo špahera. i čekote...Koliko pametnih judih imo u mistu, okriente se turizmu i kulturi, okriente se litu...Spašojte didovinu, ali i stvorojte novo!
Neka se uključidu skule i općina, pomuozte turističkon zajednici, kojo valjda postoji za ništor...Koliko je vridnih i pohvalnih projektih učinila naša skula, naša dičica...Tribo prorodit na komunikaciji i suradnji između svih institucijih u mistu...Lito se parićoje ol zimie...Neka bude veće ribarskih noćih, neka se otvoridu doni verdure, pok neka dica na Puortu činidu salote uvečer i prodojedu hi, kupte pomidurih, kukumarih i salote u težoka, momte turiste na štandove, neka van općina učini jedon kantun za takova događanja...Lako ćete noj spuonzore, pri ćedu van svi dat niku vridnost u robi nego pineze, ali i to je počietak! Istaknite njihova imena na vidilen i puno ste i za njih učinili!Učinte don ol slotkega, neka se turistima pridstavidu naši tradicionalni koloči, nagrodte nojboje, nagrodte nojlipji dvuor, balkuon! Somo jedna molo nagradica potaknut će svaku domaćicu da njiezine hrustule budedu mekše, dvuor šarenij i zelenij! Nagrade se uručidu lipo za Velu Guospu! Svakomu je drogo da ga se javno pofoli....
Pokriente projekt izgradnje nikega objekta koji bi se priuredi u „Pučišku kuću“, u njuon učinte konobu, izložte sve alote, bačve, turanj, po kužinu i komoru...Koliko žien šije lancune, plete mierliće, sve to izložte...Duokle imote od koga, otkupte, još boje, potičte jude da donirodu store stvori, teće, robu, alot, nakit, sve se to može izložit u tuon kući i učinit moli mjesni muzej...Jedon dil neka bude posviećen pučišken klesaru...Sačuvat ćete materijalnu kulturu, poviezat s nematarijalnon (npr. dovest klapu da održi konciert, organizirat večeri usmene baštine, pridstavit store zanote, uključit vas Broč ko tribuje i dr.) . Ne možete nonke zamislit koliko van to privučije svita, iznad svega domoćega koji je žieljan pisme i starinie...Na kraju...zaposlit ćete dvo – tri čovika i puno zarodit na ulazniciman, a da ne govorin da ćete siguro imat potporu ministarstava...Brž ne velu, velu, ali niku oćete, jer to sve nestaje i gubi se, a store nan užonce umiredu...Ni doba za pitat nikoga pineze, ali ko se nojdedu sposobni judi koji ćedu znat pridstavit program, udrite!
Muogla bin sal vuol dužit do jutra...Da ne govorin obo tien da nimomo hotela, a muogli bismo imat svašta u sklopu njega, animatorske jedinice, igraonice za dicu i tako daje....I tuol zaposlit dvi lipe cure...
Žo mi je, svitu muoj, ... , Živen daleko, ali uvik san s vamin...
Nemuojte pljucat jedon po drugen, jerbo penson da je duošlo nuo vrime će svi pontidu posli u životu....Vrime da se ništor učini! Da se vidi da se učinilo! Kako su se nošli pinezi za stuo drugih stvori če tribujedu i ne tribujedu, nojdite hi i za vakove....Turistih će uvik bit, ali vajo znat hi i vrotit...Većina hi se vraćije rodi pučiškega srca i duha, ma če govorili niki obo nikuon zloći! A kamo da nin dote salote iz naših vrtlih na pijatu ili da se se slikodu sa sumlaton i motikon u ruki...
Pučiško srca su se zodnju godinu ujedinila za nevoju i bolest! Pokozoli ste koliko ste veliki i moćni! Učinte sal opet čaguol kad gubite sve pod nogamin! Vrime je da se zapontidu moli judi velega srca, sedili ni u direktorskiman foteljiman ili stoli u buži u jumi!
A mi moli izdaleka, svi ćemo pomoć di možemo! Bulte siguri!

Veseli mi i zdravi bili!

Zorana Geržinić Brkotova

Pucisca-bb @ 15:42 |Komentiraj | Komentari: 210 | Prikaži komentare
Anketa
Kako ste zadovoljni litnim programom i događanjima u mistu?
Anketa
Koga simpatizirote od dvo Pučiško vaterpolo kluba?Anketa
Za koga navijete u Bročkon Ligi?
Anketa
Bi misto propalo ako bi se zatvori Jadrankamen?Anketa
Je čo maslin?

Anketa
Nojboja Pučiško stuorijica?Anketa
Bašta- uskrsnuće?!Anketa
Koliko se čiesto spojite na kroniku?
Anketa
Koji Brački portal vam je drazi?


Anketa
Koliko ste tekstova sa kronike pročitali?
Anketa
Smatrate li da bi stečaj bio kvalitetno rješenje za JK?Anketa
Dakle?